Pronájem pískové jízdárny:    100 Kč / kůň / 60 min


Boxové ustájení: 4 500 Kč / kůň a měsíc


Venkovní ustájení:  3 500 Kč / kůň a měsíc ( kůň je celoročně ustájen venku na pastvině s přístřeškem )


Krátkodobé venkovní ustájení:  100 Kč/ kůň a den


Krátkodobé boxové ustájení: 150 Kč / kůň a den


Cena zahrnuje krmení 2x denně ( seno, jádro ), podestýlka ( sláma ), využívání jízdárny včetně skokového materiálu a zavádění koně do výběhu.